Pogoji poslovanja

 

Nahajate se na spletnem mestu ARTY PARTY podjetje (Umetniški dogodki, Vasja Stojanovski s.p. v nadaljevanju ARTY PARTY), www.artyparty.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. ARTY PARTY podjetje si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.artyparty.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. ARTY PARTY podjetje pravilnostim in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, ARTY PARTY podjetje za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj ARTY PARTY podjetje zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato ARTY PARTY podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. ARTY PARTY podjetje lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

ARTY PARTY podjetje vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. ARTY PARTY podjetje si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina ARTY PARTY podjetja. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last ARTY PARTY podjetja ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last ARTY PARTY podjetja ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja ARTY PARTY podjetje oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

Naziv podjetja: Umetniški dogodki Vasja Stojanovski s.p.
Naslov: Stranska cesta 8, 1360 Vrhnika
Elektronski naslov: info@artyparty.si
Kontaktna telefonska številka: +38631 761 488

ARTY PARTY podjetje si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:
-povpraševanje uporabnikov

– vodi v bazi podatkov, tudi za izdajo računa

– obdeluje in uporablja za namene statistične obdelave in analize

– obdeluje in uporablja za namene obveščanja o splošnih informacijah in zakonskih zahtevah

– obdeluje in uporablja za namene obveščanja o novostih povezanih z dejavnostjo, ki jo izvaja ARTY PARTY podjetje (v kolikor ste se prijavili na ARTY PARTY novičke)

 

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:
ime in priimek
elektronski naslov
naslov stalnega ali začasnega prebivališča
stacionarno in/ali mobilno številko
Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.artyparty.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja ARTY PARTY podjetje in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Podjetje ARTY PARTY izjavlja, da bo hranilo in upravljalo osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo ter da bo le-te uporabljalo izključno za namen opravljanja dejavnosti v povezavi z ARTY PARTY vsebino, kot upravljalec osebnih podatkov, ki osebne podatke obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi.

Od upravljalca lahko kadarkoli pisno zahtevate:

  • dostop do osebnih podatkov, ki se v zvezi z vami pri upravljalcu obdelujejo
  • popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami
  • izbris osebnih podatkov oziroma kadarkoli lahko prekličete privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov
  • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov

Svoje pisne vloge in zahtevke glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov info@artyparty.si.